• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

تولیدی - صنعتی تولیدی (چوب) نمین 500000000

کارخانه تولیدماشین الات نجاری کارخانه تولید ماشین الات نجاری وصنایع چوب صنعتmdf

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 500000000
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ بیش از10 نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ با هزینه امکان پذیر است
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ خیر

داستان مالک کسب و کار

jتولید انواع دستگاههای وکیوم -کنده گیر-رنده-فرز-مکنده
Top