• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

مزرعه و باغداری مزرعه و باغداری ایوان 10000000

گلخانه نهال کشت انواع گل و گیاهان زینتی و دارویی در سطح انبوه انواع کاکتوسها و گلهای زینتی افریقایی

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 10000000
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 5تا10نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد و اقساط توافقی تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی

داستان مالک کسب و کار

با توجه ب علاقه که به پرورش گل و گیاه داشتم تصمیم گرفتم ی گلخانه احداث کنم و علاوه گل های زینتی گیاهان دارویی نیز پرورش بدم تا کارخانه جات دارو سازی نیز به صورت انبوه برای تولید دارو به انها نیاز دارند بتوانند تهیه کنند مانند گل گاو زبان گل بابونه گلپر و....
Top