• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

مزرعه و باغداری پرورش دام و طیور چالدران 30000000

پرورش بلدرچین سبز پرورش بلدرچین تخمگذار و گوشتی

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 30000000
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ بیش از10 نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ با هزینه امکان پذیر است
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار اقساط تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی

داستان مالک کسب و کار

پرورش انواع بلدرچینهای گوشتی و تخمگذار قفس صنعتی دان مخصوص بلدرچین
Top