• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

خدماتی - تجاری بنگاه و بنکداری نجف آباد 90000000

کارخانه خط تولید آرد جوانه خوشه طلا خط تولید ارد جوانه ها برای کارخانه جات تولید صنایع غذایی

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 90000000
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ بیش از10 نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد و اقساط توافقی تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ خیر

داستان مالک کسب و کار

اقدام ب طراحی ساخت نصب و راه اندازی خط تولید آرد جوانه ها از جمله آرد جوانه گندم نموده ام که به عنوان یک کارآفرینی با سرمایه گذاری کم و ارزش افزوده بالا در کشور معرفی شده است
Top