• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

استارت آپ فروشگاه های آنلاین تهران 100000000

اپلیکیشن کافه لیمونات اپلیکیشن کافه لیمونات طرح بسیار متنوع و جالب و انعطاف پذیر

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) صد میلیون ریال به بالا
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ بیش از10 نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی

داستان مالک کسب و کار

ایده زیاد دارم ولی سرمایه هیچ
Top