• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

خدماتی - تجاری بنگاه و بنکداری اردبیل 1000000000

بازرگانی احسان قیمت این کسب و کار یک میلیارد تومن است در زمینه پخش مواد غذایی و لبنیات فعالیت می کند در اردبیل واقع است حداقل درآمد ماهانه آن یکصد میلیون می باشد

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) یکصد میلیون تومان
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 5تا10نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد و اقساط توافقی تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی

داستان مالک کسب و کار

این کسب و کار در حدود 10سال پیش با شراکت به وجود آمد و هدف اولیه آن پخش مواد غذایی تولیدی منطقه می باشد
Top