• نمای کسب و کار
  • نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

استارت آپ استارتاپ های پزشکی تهران 100000000

دنیای آرامش پارسیان شرکت دانش بنیان دنیای آرامش پارسیان به جهت ایجاد ارزش افزوده در روابط بین شبکه درمان داخلی و خارجی با بیماران ایجاد شده است

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) صد میلیون ریال
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 3نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد و اقساط توافقی تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی

داستان مالک کسب و کار

برای کسب اطلاعات کافی ، کافیست به سایت شرکت
www.salamati.me
مراجعه نمائید.

در رابطه با فایل صوتی هم متاسفانه هر فایلی که بارگزاری کردم ارور داد !!!
Top