• نمای کسب و کار
  • نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار

شرح کسب و کار

مزرعه و باغداری مزرعه و باغداری نمین 1000000000

گلخانه یک گلخانه تمیز و جمع و جور واقع در کنار اتوبان با دسترسی عالی 6هزار متر زمین دارای 2هزارو500متر کاربری گلخانه که1000متر در حال بهره برداری است گاز، برق، آب لوله کشی و چاه ختی تلفن و دوربین مدار بسته 4هراز درخت چنار در محوطه و 250درخت مثمر کاملا حصار کشی شده

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) یکصد میلیون تومان
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 2نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد و اقساط توافقی تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی

داستان مالک کسب و کار

Top