• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار

شرح کسب و کار

خدماتی - تجاری خدمات مشاوره کرج 50000000

شرکت خدماتی و نظافتی ملک استیجاری است و مجوز تمام کسب و کار های خدماتی و نظافتی و قالیشویی و مبل شویی و حتی کارواش در محل ثبت شده تمام امکانات سخت افزاری و نرم افزاری آماده و شرکت نوپا است. علت واگذاری عدم تفاهم با شریک است.

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) پنج میلیون تومان
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 5نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی

داستان مالک کسب و کار

Top